Bardo Śląskie 2015

motto kolonii:

"Święta załoga kocha Pana Boga"

Zadania dla dzieci do wykonania jeszcze przed koloniami

 

1.Wyszukaj informacje o Bardo Śląskim   i okolicach. Zadbaj o ładną szatę graficzną zebranych   informacji (np. album).

2.Wyszukaj podstawowe  informacje o Czechach (herb, flaga, stolica i jej atrakcje turystyczne, waluta, inne). Starsze dzieci mogą wykonać prezentację multimedialną.

3. Wykonaj w/g wzoru "metryczkę" Patrona swojego imienia (zadanie obowiązkowe), będzie wykorzystana na   kolonii.

4.Odwiedź kościół Św. Marka Ewangelisty i odszukaj wizerunki świętych znajdujące sie w kościele. Możesz zrobić fotografie i wybrać ciekawą formę ich prezentacji.

5.Przygotuj strój  na   bal Wszystkich Świętych, będzie wybór najbardziej pomysłowego kostiumu.

6. Wykonaj ilustrację "Mój ulubiony Święty"

7. Jeżeli chcesz wziąć udział w Festiwalu Piosenki to wybierz piosenkę zawierającą słowa - święty.

8. Przygotuj wiersz o świętym /świętych na Wieczór Poezji ze świętymi (zadanie obowiązkowe dla dzieci z Teatru). Naucz się pięknie recytować.

9.Ułóż rymowankę lub wiersz reklamujący kolor Twojej grupy, będzie wykorzystana na wieczór prezentujący grupę.

Zadania są dla chętnych, ale za przygotowanie w Warszawie można otrzymać nagrody lub MARKI do sklepu kolonijnego.

Pamiętaj o stroju w kolorze grupy.

Załóż chociaż jeden element tego stroju już na drogę na kolonie.