KOLONIE PORĄBKA 2013

Słowo klucz - zwierzęta

motto "Wakacyjne harce na Noego Arce”

Zadania dla dzieci do wykonania   jeszcze przed koloniami

1. Wyszukaj informacje o Beskidze Małym i Porąbce. Zabierz je ze sobą na kolonie.
2. Znajdź krótką informację o Św. Franciszku z Asyżu, który określał zwierzęta jako nasi bracia mniejsi.
3. Znajdź (pomoc rodziców) kilka scen z pisma św., w których ważną rolę odgrywają zwierzęta. Wykonaj ilustrację chociaż jednej z nich.
4. Wyszukaj przysłowia, powiedzenia, hasła związane ze zwierzętami.
5. Przywieź na kolonie zdjęcie (zdjęcia) swojego zwierzątka lub zwierzątka, które bardzo lubisz. Napisz, parę słów o nim, tak aby na kolonii można było ze zdjęć i opisów zrobić wystawę. Możesz to zrobić też w postaci prezentacji lub albumu.
6. Przygotuj strój zwierzątka lub element stroju (np. maska) na Bal na Arce ( konkurs na strój).
7. Jeżeli chcesz wziąć udział w Festiwalu Piosenki to wybierz piosenkę o zwierzętach (naucz się na pamięć).
8. Chętnych i utalentowanych zapraszamy do udziału w imprezie Mam Talent.
9. Ułóż wiersz lub opowiadanie związane tematycznie ze zwierzętami.

Za przygotowane w Warszawie zadania otrzymasz na kolonii MARKI do sklepu kolonijnego (nagrody)

Pamiętaj o stroju w kolorze grupy. Załóż chociaż jeden element tego stroju na drogę na kolonie.