Zadania dla dzieci do wykonania jeszcze przed koloniami

1. Znajdź na mapie drogę z Warszawy do Sromowców Wyżnych.

2.Wyszukaj informacje o Sromowcach Wyżnych   i o Pieninach. Zadbaj o ładną szatę graficzną zebranych   informacji (np. album).

3.Wyszukaj podstawowych informacje o Słowacji (herb, flaga, stolica i jej atrakcje turystyczne, waluta, inne). Możesz wykonać prezentację multimedialną.

4. Wyszukaj przysłowia, powiedzenia, cytaty zawierające hasła : droga , ścieżka, dróżka, wędrowanie itp.

5.Wiersz lub opowiadanie o drodze (np. Moja droga do....)

6. Znajdź kilka scen z Pisma św., w których występuje słowo droga .

Wykonaj ilustrację jednej z nich.

7.Jeżeli chcesz wziąć udział w Festiwalu Piosenki to wybierz piosenkę zawierającą słowa ( droga, ścieżka, wędrówka itp.)

8.Przedstaw w dowolnej formie graficznej lub plastycznej temat : „Moja droga do....” Pracę plastyczne można przynieść przed koloniami do świetlicy aby się nie pogniotły w drodze.

9.Przygotuj wiersz na Wieczór Poezji z drogą w tle (zadanie obowiązkowe dla dzieci z Teatru). Naucz się pięknie recytować.

10.Ułóż rymowankę lub wiersz reklamujący kolor Twojej grupy

Pamiętaj o stroju w kolorze grupy. Załóż chociaż jeden element tego stroju już na drogę na kolonie.

Zadania są dla chętnych, ale za przygotowanie w Warszawie można otrzymać nagrody lub MARKI do sklepu kolonijnego.