16 lipca  – środa

Dzień 2 -  Droga integracji

RANO

 • Konkurs Perfekcyjny Pokój
 • Spacer po Sromowcach Wyżnych, zwiedzanie okolicy
 • Rozpoczynamy zdobywanie waluty kolonijnej

PO POŁUDNIU

 • Omówieni z grupą obowiązujących regulaminów
   i zasad
 • Ustalenie nazwy grupy, grupowego krzyku, herbu
  i wizytówek na drzwi, wybór grupowego
 • Zabawy integracyjne

POGODNY WIECZÓR

 • Wieczorna prezentacja kolorowych grup kolonijnych
 • Chustę otrzymała p. Kasia M. i grupa Różowa
 • Modlitwa wieczorna
 • Dyskoteka  z tańcami integracyjnymi