17 lipca – poniedziałek
Dzień 1 - WYJAZD W DESZCZU, 
s.FAUSTYNA i WODA
 
 
 
RANO
 
•Msza św. w kościele Św. Marka Ew. - oprawa mszy św. kadra kolonijna. Kazanie ks. Tomasza "Woda jest z nami  i  w nas od poczęcia".
•Wyjazd na kolonie
•Nawiedzenie Sanktuarium Urodzin i Chrztu (27 sierpnia 1905 r.) św. Faustyny  w Świnicach Warckich. 
•Opowieść s. Tymotei o dzieciństwie Helenki Kowalskiej (s.   Faustyny). 
•Zwiedzanie Domu Urodzin  św. Faustyny w Głogowcu
•Przejazd na kolonie
 
POGODNY WIECZÓR
 
•Zapoznanie się z ośrodkiem Dom Wczasów Dziecięcych
 w Myśliborzu
•Apel powitalny
•Uruchomienie Chusty św. Marka - chustę otrzymał p. Paweł
•Rozdanie śpiewników
•Rozpoczynamy zbieranie "Marków"
•Modlitwa wieczorna